Łukasz Rosak

Łukasz Rusak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; od 8 lat pomaga we wszystkich aspektach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce zarówno w uzyskaniu karty pobytu, zezwolenia na pracę jak również w innych obszarach w tym w odwołaniach od decyzji na etapie postępowania administracyjnego jak i sądowego.